Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Vintage Lovers Athens Interview

 5 νέοι (late twenties)  και ιδιαίτερα δημιουργικοί άνθρωποι με μεγάλη έλξη για τα καλλιτεχνικά δρώμενα, σπουδές στο εξωτερικό και μεγάλη αγάπη για αυτό που λέμε vintage. Πρόκειται για τους Vintage Lovers! Και σήμερα μιλάμε για την ιστοσελίδα Vintage Lovers Athens. Η αρχή έγινε πέρυσι το Μάιο, και αν και ήταν κάτι εντελώς καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα, αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε πολύ γρήγορα από το κοινό! 

5 young (late twenties) and highly creative people with great attraction for cultural events, study abroad and great love for what we call vintage. These are Vintage Lovers! And today we are talking about the website Vintage Lovers Athens. The first was in May last year, and though it was something totally new for the Greek data, this effort very quickly embraced by the public!

"Πάντα μας γοήτευε η ιστορία . Τα τελευταία χρόνια όμως, μας δημιουργήθηκε και η ανάγκη να ταξιδεύουμε και να ανακαλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Να επισκεπτόμαστε τις αγορές και τα παζάρια ανά τον κόσμο! ", όπως είπαν, από όπου και προέρχονται όλοι αυτοί οι θησαυροί. 
Στην συγκεκριμένη "ιδέα" (έτσι τουλάχιστον θα την χαρακτήριζα εγώ!!), αποβάλλεται η ψυχρότητα του κλασσικού εμπορικού ηλεκτρονικού καταστήματος και η τακτική της χονδρικής πώλησης αφού εδώ μπορεί να βρει κανείς σπάνια vintage αντικείμενα αλλά και second hand (άριστης ποιότητας πάντα)! Κάθε αντικείμενο έχει την δική του ιστορία.. τη δική του ανάμνηση... τη δική του παράδοση!!
Και φυσικά αποτελεί έναυσμα για ένα νέο ταξίδι!

" We always fascinated by history. Recent years, however , we created the need to travel and discover as much as possible . Visiting markets and bazaars around the world " , they said , they come all these treasures In this " idea " ( at least that would describe me !) , Eliminated the coldness of the classic commercial shop and regular wholesale since here one can find rare vintage items and second hand ( excellent quality always ) ! Each object has its own story .. his own memory ... its own tradition !
And of course a trigger for a new journey !

Το μότο μας είναι ότι το καλό κάρμα προέρχεται από την ανακύκλωση αλλά εκτός από τα preloved kai second hand προϊόντα μας, έχουμε συμπεριλάβει και σειρές εντελώς καινούριες με brand new προϊόντα, όπως και την καλοκαιρινή κολεξιόν που σχεδιάζουμε για την σεζόν S/S 14.  
Μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτήν την παρέα... ΠΆΘΟΣ!  Και κλείνοντας μου είπαν: "Είμαστε εξαιρετικά παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε και θέλουμε πολύ να πιστέψετε σε αυτό και εσείς με την σειρά σας. Είμαστε σίγουροι πως εκεί έξω, ανά τον κόσμο, υπάρχουν πολλοί που εκτιμούν niche αγορές σαν το Vintage Lovers και ευχόμαστε να καταφέρουμε να δείξουμε στον κόσμο κάτι διαφορετικό που όμως έχει πραγματοποιηθεί με πολύ πάθος και όρεξη για δουλειά.

Our motto is that good karma comes to recycling but excluding preloved kai second hand products , we include completely new series with brand new products , like the summer collection we design for season S / S 14.
One word describes this company ... PASSION ! And closing told me : " We are extremely passionate about what we do and we love to believe in it and you turn your . We are confident that out there in the world , there are many who appreciate niche markets like the Vintage Lovers and wish to we can show the world something different but has performed with great passion and zeal for work .

Eις το επανιδείν....
To the Goodbye .... "

vintage lovers on facebook here
vintages lovers e-shop here

1 σχόλιο:

Always reading your comments! Thanks for leaving one!
xxx Maria